Řízení jakosti

ZV-nástroje / Řízení jakosti

Systém jakosti

Systém jakosti odpovídá normám ČSN EN ISO 9001:2016. Základem systému řízení jakosti je stanovení, následné monitorování a vyhodnocování procesů zajištující kvalitu a jakost výroby. Tyto činnosti jsou popsány v organizačních směrnicích, jejichž dodržování je kontrolováno prováděním interních auditů , auditů ze strany certifikačního orgánu a podle zájmu i auditů odběratelů.

V zájmu zajištění spokojenosti zákazníků s kvalitou přebíraných součástí je shoda výrobků při převážně kusovém charakteru výroby ověřována 100 % výstupní kontrolou. Záznamy o těchto kontrolách umožňující identifikaci kontrolora i kontrolovaného výrobku, jsou po ukončení zakázky 5 let archivovány.

Back to Top
error: Content is protected !!